Test 3

Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

Da li je putnički automobil, prikazan na slici, propisno parkiran?