Test 4

Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

Da bi se omogućilo mimoilaženje, u situaciji na slici, unazad će se kretati putnički automobil koji se kreće: