Test 5

Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

U situaciji na slici, putnički automobil će se pravilo kretati: