Test 8

Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

Da li je, u situaciji na slici, teretno vozilo pravilno zaustavljeno?