Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

Da bi se vozila, u situaciji na slici, mimoiošla, da li će se teretno vozilo kretati unazad?