Kategorija A,B - Slučajni Test

Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

Da li je teretno vozilo, u situaciji na slici, pravilno zautavljeno?