Kategorija A,B - Slučajni Test

Pitanje 1 Pitanje 37
1 poena

Redosled prolaska vozila, u datoj situaciji je: